Meebewegen in het veranderende
speelveld voor Noord-Nederland

Alstublieft, het SNN jaarverslag 2014

Bij het samenstellen van dit jaarverslag concluderen we dat het speelveld waarin het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) zich bevindt, behoorlijk veranderd is. Zowel als regio en als samenwerkingsverband spelen we hier sterk op in. Zo investeerde het SNN in 2014 in innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap in Noord-Nederland. Doel: het versterken van het Noorden. Voor dit jaarverslag spraken wij met de spelers die elke dag topprestaties voor het Noorden leveren: onze noordelijke ondernemers, bestuurders, kennisinstellingen en collega’s. 

lees verder in ons jaarverslag
00
Meebewegen in het veranderende speelveld voor Noord-Nederland
01
Investeren in topprestaties van Noord-Nederland - Infographic
02
Ondernemers: "Dankzij subsidie verhogen wij de lat"
03
Een sterk noordelijk team: iedereen profiteert
04
"Trots op het resultaat van onze inspanningen"
05
Krachten bundelen in Den Haag en Brussel
06
Team SNN: actief samen werken
07
Fit voor de toekomst
Contact
Handige links en info

Investeren in topprestaties
van Noord-Nederland

Het SNN beheert Europese en regionale subsidieprogramma’s voor Noord-Nederland en voert verschillende subsidieregelingen en tenders uit. De infographic op de volgende pagina geeft de voortgang en resultaten weer van het EFRO-subsidieprogramma tot eind 2014. Deze resultaten zijn representatief voor het geheel aan subsidieprogramma’s dat SNN beheert, waaronder ook Pieken, Transitie en REP. Deze teamprestatie leverde ruim 4.000 nieuwe arbeidsplaatsen op en ondersteunde 5.000 mkb-ers. De infographic toont ook betaalde subsidies aan ondernemers en particulieren voor innovatie, investeringen en energiebesparende maatregelen.

Lees verder
Voortgang programma's 2007-2014
Resultaten regelingen 2014
Gerealiseerde investeringen en
resultaten van het OP EFRO
Uitbetaalde subsidie aan
ondernemers en particulieren
terug
terug
terug

"Dankzij subsidie verhogen
wij de lat"

Het SNN beheert verschillende subsidieprogramma’s voor Noord-Nederland. Daarnaast voeren we een variatie aan subsidieregelingen uit. Dit doen wij vanuit de programma’s die wij zelf in beheer hebben, maar ook in opdracht van de afzonderlijke provincies en gemeenten. In dit hoofdstuk vertellen ondernemers hoe ze dankzij subsidies de lat hoger kunnen leggen.                                          

Lees verder
Terug

Het noordelijke speelveld versterken

De subsidieprogramma’s en regelingen zijn bedoeld om de economie in Noord-Nederland te stimuleren en de concurrentiepositie van het noorden (inter-)nationaal te verbeteren. Hiervoor zetten we enerzijds in op het versterken van de kennispositie binnen noordelijke clusters zoals energie en healthy ageing. Anderzijds draagt financiering bij aan het versterken van de innovatiekracht van het brede mkb in Noord-Nederland.

Maar wat dragen subsidies dan precies bij aan de innovatiekracht van het Noorden? Trotse ondernemers vertellen over hun producten die mede mogelijk zijn gemaakt dankzij de verschillende subsidieprogramma’s en regelingen. Van een duurzame condensator (WE Move-IM), therapeutisch hoefbeslag voor paarden (Werkman Horseshoes), hoogwaardig onderzoek naar koolhydraten (CCC) tot vernieuwende medische hulpmiddelen (Pelvic Reflex).

Terug

Ontwikkeling duurzame condensator dankzij Friese subsidie

Met het subsidieprogramma Fryslân Fernijt IV geeft de provincie Fryslân een impuls aan innovatie in de regio. 

“Innoveren is een risicovolle en kostbare aangelegenheid. Deze subsidie versterkt de concurrentiepositie van het Friese bedrijfsleven”, aldus Michael Ravensbergen van
WE Move-IM

De subsidie is bedoeld voor innovatieve samenwerkingsprojecten die een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, voedselzekerheid, energie en watervoorziening. In 2014 is het loket voor Fryslân Fernijt twee keer open geweest. Het SNN heeft de aanvragen beoordeeld en het onderstaande project is hier een voorbeeld van.  

We Move-IM is in samenwerking met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en een aantal gespecialiseerde bedrijven gestart met de ontwikkeling van een bouwkundig isolatiepaneel op basis van grafeen, dat duurzaam opgewekte energie opslaat en naar behoefte weer af kan staan aan de gebruiker. Deze innovatieve condensator kan vrijwel volledig 'cradle to cradle' worden opgebouwd. Daarnaast zal de duurzame energie worden opgewekt door een zeer kleine prisma zonnecel.

Dit project heeft in 2014 de maximale subsidie van € 200.000,- toegekend gekregen.

Terug

Innovatie in familiebedrijf mogelijk door NIOF

Al 105 jaar worden in de hoefijzerfabriek van Werkman Horseshoes hoefijzers voor de wereldwijde markt geproduceerd. Het is een familiebedrijf waarin Christel Werkman, haar vader en broer, en een toegewijd team continu bezig zijn met innoveren en het verkennen van nieuwe mogelijkheden.

Christel: “Hoe kunnen we door het innoveren van processen het bedrijf naar een hoger plan trekken? Daarvoor is kennis nodig, maar ook middelen en geld. Subsidies zijn dan een uitkomst.”

Werkman Horseshoes heeft meerdere malen succesvol gebruik gemaakt van de Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit, kortweg NIOF. Een financiële ondersteuning voor innovatieve ondernemers in Noord-Nederland.

'Subsidies zijn een uitkomst om het bedrijf naar een hoger plan te trekken.'
Terug

Koolhydratenonderzoek voor een duurzame samenleving

In het Carbohydrate Competence Center (CCC) werken negentien bedrijven en zes kennisinstellingen samen aan excellent, vraaggestuurd wetenschappelijk koolhydratenonderzoek. Het doel hiervan is innovatie te bevorderen en bij te dragen aan een gezonde en duurzame samenleving.

Het eerste project (CCC1) binnen het Center is in 2014 afgerond. Aan CCC1 is zowel een bijdrage toegekend vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (4,2 miljoen euro) als vanuit het Pieken in de Delta programma (4 miljoen euro). Het project heeft bijgedragen aan het versterken van de kennispositie en innovatiekracht in Noord-Nederland, een van de doelstellingen binnen de subsidieprogramma’s. Voorbeelden zijn nieuwe of verbeterde koolhydraatvezels voor kindervoeding en langzaam verteerbare koolhydraten voor gezondere voeding. Bekijk op Youtube de video over het Carbohydrate Competence Center, of lees hieronder in de foto's 2 quotes van het CCC.

Terug

Samenwerking zorgt voor nieuwe medische ontwikkelingen

Samenwerken en innovatie zijn de kernwaarden voor de derde tender Transitie II en Pieken die in 2013 van start ging. Daaruit hebben de 27 beste noordelijke projecten, waaronder Pelvic Reflex Project, in totaal 10 miljoen euro subsidie ontvangen. Het project Pelvic Reflex is een samenwerking tussen onder andere Wellinq Medical B.V. en het UMCG.

Binnen het project wordt vernieuwende technologie ontwikkeld voor klinisch onderzoek. In deze onderzoeken identificeert het UMCG vervolgens het functioneren van receptoren en reflexbanen in de bekkenregio.

“Zonder samenwerking en subsidie zou het project niet uitgevoerd kunnen worden”, aldus Klaas Zijlstra, Wellinq Medical B.V.

Klaas Zijlstra: “De subsidie die is toegekend door het SNN biedt ons een unieke kans om innovatieve ambities waar te maken en om in het veld gastro-enterologie, urologie en gynaecologie een mondiale speler te worden.” Paul Broens namens het UMCG: “Door de ondersteuning is er meer kans dat hoogwaardig onderzoek en industriële ontwikkeling in Noord-Nederland tot bloei komen.”

De geïnterviewde personen geven beide aan dat het aanvragen van subsidie niet ingewikkeld hoeft te zijn, mits de aanvraag goed voorbereid wordt. Bedrijven moeten dus bereid zijn om aan de voorkant extra tijd in een projectaanvraag te steken.

Lees op de website van het SNN het volledige interview met Wellinq Medical B.V. en het UMCG >>    

Een sterk noordelijk team:
iedereen profiteert

Samen bouwen aan een sterk Noord-Nederland doen we door te investeren in projecten die duurzaamheid, innovatie en toerisme stimuleren. In 2014 kende het SNN subsidie toe aan uiteenlopende projecten in de noordelijke provincies. Maar, wat heeft het opgeleverd?

Lees verder
Terug

Een sterkere regio en meer werkgelegenheid

In 2014 kende het SNN subsidies toe aan projecten die duurzaamheid, innovatie en toerisme bevorderden.

Dankzij de duurzaamheidssubsidies maken we in het Noorden succesvol woningen duurzamer. Een bijeffect daarvan, is dat de lokale bouwers en installateurs ook meer werk hebben. Door te investeren in innovatie, helpen we ondernemers en start-ups met een goed idee hun product verder te ontwikkelen en hun concurrentiepositie - en die van Noord-Nederland - te versterken. En tot slot wordt ook in toerisme geïnvesteerd: Noord-Nederland is behalve een aantrekkelijke regio voor bedrijven namelijk ook een fantastische toeristische bestemming. Al deze maatregelen leveren een bijdrage aan de leefbaarheid en vooruitstrevendheid van de regio, met meer werkgelegenheid.    

Met drie voorbeelden laten we zien wat er op lokaal niveau gebeurt met de subsidies. In de gemeente De Wolden zijn meerdere duurzaamheidsregelingen voor particulieren uitgevoerd. In de gemeente Leek is geïnvesteerd in twee innovatieve, jonge bedrijven en hun producten. En in de gemeente Súdwest-Fryslân is geïnvesteerd in de toeristische sector.

In de tabbladen hieronder leest u meer over elke gemeente.

Terug

Energiebesparing in gemeente De Wolden

In 2014 is hard gewerkt aan het energiezuiniger maken van gemeente De Wolden door middel van verschillende energiebesparingsregelingen die het SNN uitvoert. Met behulp van subsidie zijn in de gemeente 31 woningen energiezuiniger gemaakt door bijvoorbeeld het isoleren van vloeren of spouwmuren. In totaal is er in de gemeente
€ 93.095,- geïnvesteerd in verduurzaming van woningen. Naast het energiezuiniger maken van woningen heeft de subsidie ook geleid tot een versterking van de lokale bouw- en installatiesector.

Woldenaar Jan Scholing heeft in 2014 gebruik gemaakt van de energiebesparingsregeling en is enthousiast: "Het stimuleert je toch om eventueel meerdere energiebesparende voorzieningen te treffen, dan je in eerste instantie van plan was. En omdat aanvragen heel eenvoudig is, is het subsidiebedrag snel en gemakkelijk verdiend.”

Op onze website leest u meer over mogelijke subsidies voor particulieren.

Terug

Stimulering innovatie in gemeente Leek

In de gemeente Leek is in 2014 aan drie projecten subsidie vanuit de Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit (NIOF) uitgekeerd om innovatie te stimuleren. De bedrijven BeterBio en Groot Ship Design B.V. hebben dankzij de subsidie de ruimte gekregen om innovatieve ideeën op een succesvolle manier uit te werken. De innovatieve ideeën versterken de concurrentiepositie van deze bedrijven en zijn zodoende van groot belang voor het behoud van bedrijvigheid in de gemeente Leek. Het versterken van de concurrentiepositie heeft daarnaast werkgelegenheid opgeleverd doordat er bij de bedrijven twee structurele arbeidsplaatsen zijn gecreëerd.

In 2014 is er in totaal in de gemeente Leek € 98.320,- aan subsidie uitgekeerd om innovatie te stimuleren. De totale investering in innovatie voor de drie projecten in deze gemeente bedraagt € 196.460,-

Op onze website leest u meer over de mogelijke subsidies voor ondernemers.

Terug

Stimulering van toerisme in gemeente Súdwest-Fryslân

De toeristische sector in de gemeente Súdwest-Fryslân is in 2014 versterkt met behulp van subsidie vanuit de Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Fryslân (STINAF). Op een totale investering van € 579.296,- is in 2014 door het SNN € 110.303,- betaald aan twee projecten ter stimulering van toerisme in de gemeente. In Koudum is  op vakantiepark de Kuilart een stuk grond gereed gemaakt voor de verhuur van 120 chalets en in Idzega is geïnvesteerd in erfverharding, terreininrichting en elektriciteitsvoorzieningen die hebben geleid tot de uitbreiding van camping 't Klokhuis.

De investeringen in toerisme zijn voor de gemeente van groot belang om kwaliteit van de toeristische sector te behouden en te versterken. Op die manier wordt een positieve bijdrage geleverd aan meer werkgelegenheid, bestedingen en de leefbaarheid van de regio.

Op onze website leest u meer over mogelijke subsidies voor ondernemers.

"Trots op het resultaat van onze inspanningen"

In 2014 heeft het SNN een groot aantal projecten in goede banen geleid. Van het toekennen van Europese subsidies voor grote projecten, tot de 'kleinere', maar minstens zo belangrijke regelingen voor particulieren. En daar zijn wij als collega's van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland best trots op.  

Lees verder
Terug

Op deze drie projecten zijn wij het meest trots

De verscheidenheid aan projecten waar de collega's van het SNN zich voor inzetten is enorm. Dus vroegen we aan onze collega's: 'Waar ben jij nu het meest trots op, als je terugkijkt op 2014?'

Uit al hun antwoorden springen er drie uit. De uitvoering van de waardevermeerderingsregeling voor particulieren met aardbevingsschade bijvoorbeeld. Ook de start van het nieuwe Europese subsidieprogramma OP EFRO voor de periode 2014-2020 is vaak genoemd. En, last but not least: onze gezamenlijke inspanningen voor het verminderen van de controledruk vanuit Europa.

In de tabbladen hieronder leest u meer over elk voorbeeld. 

Terug

Uitvoering waardevermeerderingsregeling voor aardbevingsgebied

Het SNN voert voor de noordelijke provincies en een tweetal gemeenten inmiddels tien verschillende energiebesparende subsidieregelingen voor particulieren uit. Zij kunnen subsidie of een lening aanvragen voor bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen. “Ondanks dat we ons sinds 2009 met energieregelingen bezighouden, zijn we in 2014 echt losgegaan. We zijn vorig jaar gestart met een officieel particulierenteam van vier man sterk en het team is inmiddels uitgegroeid tot elf medewerkers”, aldus Nadiena Kram, één van de projectleiders van het team.

Een van de populaire energieregelingen is de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering met als doelgroep de inwoners in het aardbevingsgebied. Meer dan 4.000 woningeigenaren hebben in twee maanden tijd een beroep gedaan op de regeling. Dit heeft een uitgelokte investering gecreëerd van 35 miljoen euro.

“Ik ben trots op de hoeveelheid complimenten die wij als team van klanten krijgen over de snelle afhandeltijd van aanvragen, de goede telefonische bereikbaarheid en vlotte antwoorden op de e-mails”, aldus Ayla de Koning, projectmedewerker bij het SNN.

'Ik ben trots op de hoeveelheid complimenten die wij als team van klanten krijgen'
Terug

Voorbereiding voor nieuw Europees subsidieprogramma

In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio die bekend staat om de vernieuwende wijze waarop maatschappelijk en economisch voordeel wordt gehaald uit innovatie. Dat is waar het Operationeel Programma Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling Noord-Nederland (vanaf hier OP EFRO) op inzet.

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het opstellen van een nieuw OP EFRO voor Noord-Nederland. "De inhoud van het programma is nauw afgestemd met verschillende noordelijke stakeholders. Alle input heeft geresulteerd in een evenwichtig programma", aldus Roelof Jansma, programmamanager bij het SNN.

Drenthe, Fryslân en Groningen verenigd in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland zetten tot en met 2020 ruim 122 miljoen euro in voor innovaties in het mkb en een koolstofarme economie. Van dit bedrag komt 103,5 miljoen euro van Europa en het Rijk financiert 18,5 miljoen euro bij. De Europese Commissie gaf op 4 december 2014 haar formele goedkeuring.

Meer informatie over het OP EFRO Noord-Nederland 2014 – 2020 is te vinden op onze website onder Europees subsidieprogramma OP EFRO 2014-2020.

122 miljoen euro voor innovatie en een koolstofarme economie

Bekijk video!
Terug

Continue verbetering controlebouwwerk leidt tot succes

De norm is dat subsidiabele kosten die bij de Europese Commissie worden gedeclareerd, niet meer dan 2% aan fouten mogen bevatten. Net als in 2013, zijn we er ook in 2014 in geslaagd om ruim onder deze 2% foutmarge uit te komen; namelijk 0,64%. Deze lage foutmarges zijn behaald door een traject van verdere professionalisering van de controles die het SNN bij subsidieontvangers uitvoert. Dit traject is in 2013 met succes ingezet en ook in 2014 zijn belangrijke stappen gezet.

Henri van Voorn, concerncontroller van het SNN: “De controles op subsidiabele kosten zijn wat mij betreft te ver doorgeslagen, waarbij alle betrokkenen elkaar klem zetten. Vanwege de hoge kosten moeten we die cirkel zien te doorbreken”.

De nadruk lag tot dusver vooral op de interne processen. Waar nu de grootste winst te behalen valt, is het verminderen van de controledruk van de Rijksauditdienst en de daarmee gepaard gaande administratieve lasten. In 2014 zijn we erin geslaagd het onderwerp ‘vermindering controledruk’ op de landelijke agenda te krijgen via het Ministerie van Economische zaken. Zij nemen nu de lead in een onderzoek naar de Europese controledruk.

'De controles op subsidiabele kosten zijn te ver doorgeslagen'

Krachten bundelen in
Den Haag en Brussel

In het SNN werken de drie provincies en de vier grote steden samen aan een sterke lobby richting het Rijk en de Europese Unie. Met onze gemeenschappelijke agenda komen we op voor de belangen van Noord-Nederland. Zo laten we zien wat er in het Noorden speelt en wat nodig is om onze regio te versterken. 

Lees verder
Terug

“Haagse en noordelijke werkelijkheid zijn soms verschillend."

SNN komt in Brussel en Den Haag op voor de belangen van Noord-Nederland. De SNN-adviseurs tasten voortdurend af wat er gaande is bij de Europese Unie en het Rijk. Daarnaast signaleren de adviseurs actuele en nieuwe ontwikkelingen. In een wekelijkse nieuwsbrief informeren zij de noordelijke organisaties vervolgens over wat er speelt.

Berend Pastoor, adviseur Public Affairs SNN: “De Haagse en de noordelijke werkelijkheid zijn soms verschillend, maar beide waar. Onze belangrijkste taak is om beide werkelijkheden bij elkaar te brengen. Dat doen we met name door vanuit de eigen noordelijke agenda, Haagse en Brusselse kansen en bedreigingen te signaleren. De lobby – en dat is anders dan voorgaande jaren – wordt vervolgens uitgevoerd door de probleemeigenaar zelf, bijvoorbeeld de betrokken bestuurders en ambtenaren. Zij brengen bij uitstek de juiste informatie en emotie over in Den Haag of Brussel.”

Albert Formsma, adviseur economie provincie Fryslân: “Wij zijn als provincie, maar ook in noordelijk verband in 2014 actiever op het gebied van lobby dan in voorgaande jaren. Er is meer communicatie met de SNN-adviseur. De nieuwsbrief is een flinke steun in de rug om op de hoogte te blijven van actualiteiten.”

In onderstaande tabbladen leest u twee voorbeelden van successen die tot stand zijn gekomen door noordelijke lobby in Den Haag en Brussel. Zo is er het banenplan voor het Noorden en het in Brussel op de kaart zetten van Noord-Nederlandse problemen tijdens de Open Days 2014.

Terug

Pact van het Noorden

De vier grote steden Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen plus de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen waren blij met de focus van het kabinet op Prinsjesdag: ‘werk, werk, werk’. Minister-president Rutte bood tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op verzoek van de Tweede Kamer hiervoor de ruimte. Noord-Nederland kon aan de slag met de uitwerking van het banenplan ‘Pact van het Noorden’. Het banenplan zorgt ervoor dat minimaal 5000 mensen aan het werk kunnen in vier jaar tijd. Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden kijkt voldaan terug op de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Arie Slob (ChristenUnie) en Diederik Samsom (PvdA) vroegen, door middel van een motie, aandacht voor het Pact van het Noorden.

Onze regio heeft het kabinet veel te bieden. Het ‘Pact van het Noorden’, ook wel noordelijke banenplannen genoemd, is in Den Haag goed ontvangen. Het geeft een extra impuls aan de regionale economie en arbeidsmarkt.

Minister-president Rutte gaf aan geen extra geld beschikbaar te willen stellen maar te willen putten uit bestaande potjes van ministeries. Dat is ook precies waar het Noorden op uit was. ,,Wij wilden een evenredig deel van het geld dat hiervoor al beschikbaar is", aldus burgemeester Crone. ,,Dat is gelukt. Dat is mooi en dat is ook nodig, want er is een dringende behoefte aan banen in deze regio. We kunnen de plannen nu verder uitwerken."

Bundeling van noordelijke banenplannen

Door alle noordelijke banenplannen te bundelen hebben we in de actieve beïnvloeding in politiek Den Haag slagkracht gecreëerd. Twee concrete voorbeelden van noordelijke banenplannen zijn: het sectorplan ‘Groningen op Voorsprong’ en het Drentse sectorplan ‘Ruimte voor Ontwikkeling’.

'Het Pact van het Noorden verdient op elke denkbare manier steun' Diederik Samsom
Terug

Organisatie Open Days Brussel

Van 6 tot en met 9 oktober 2014 vonden de Open Days plaats in Brussel. Voor Noord-Nederland was dit evenement zeer succesvol. De opkomst van lokale en regionale bestuurders was hoog en er zijn veel nieuwe contacten gelegd. De nadruk lag op het verbreden van de kennis over Europa, het uitbreiden van het netwerk en het positioneren van Noord-Nederland in Brussel.

Het Brusselse netwerk was in grote getale aanwezig op de verschillende programmaonderdelen. Onder de bezoekers waren twaalf Nederlandse en vier Duitse Europarlementariërs, medewerkers van de Europese Commissie, de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging en andere vertegenwoordigers in Brussel. Voor de positionering van Noord-Nederland in Brussel is het een goede week geweest, waarbij zowel het Brusselse netwerk richting Noord-Nederland als de noordelijke relaties met Brussel werden uitgebreid.

De provincie Drenthe had zowel bestuurlijk als ambtelijk de lead voor dit evenement, in samenwerking met de andere Noord-Nederlandse partners. Een aantal jaren geleden is de provincie bescheiden begonnen met een klein bestuurlijk diner, inmiddels is heel Noord-Nederland betrokken bij de Open Days. Noord-Nederland neemt ook in 2015 weer deel aan de Open Days, die van 12 tot en met 15 oktober plaatsvinden.

De provincie Drenthe heeft een sfeerverslag van social media-uitingen van de Open Days gemaakt.

Team SNN:
actief samen werken

Het SNN is een sterk team van 76 enthousiaste collega’s. Samen faciliteren, stimuleren en verbinden wij partijen in Noord-Nederland. Om een goede teamplayer te zijn, is ontwikkeling van persoonlijke competenties ook belangrijk. In zijn bedrijfsvoering juicht het SNN persoonlijke groei daarom toe.

Lees verder
Terug

Wij werken actief samen aan het realiseren van noordelijke ambities

Samen werken aan noordelijke ambities: van de collega's van het SNN vraagt dat om onderling vertrouwen, ruimte voor ieders bijdrage en het samen delen in successen. Om deze waarden alle ruimte te geven, faciliteert het SNN als werkgever een ontwikkelingsgericht werkklimaat. Talenten van medewerkers worden gestimuleerd, er zijn heldere rollen en verantwoordelijkheden, we werken resultaatgericht en er is altijd duidelijkheid over doorgroeimogelijkheden. 

In 2014 zijn enkele nieuwe werkmethodieken geïntroduceerd in de organisatie die het werkplezier en de uitdaging in het werk bij het SNN vergroten. Zo waren er CiEP en Het Nieuwe Werken die ons meer vrijheid en overzicht gaven in het plannen van ons werk. En ook het werken in projectgroepen volgens de Scrum- of Lean Six Sigma-methode leverde sneller, beter resultaat op.

In de tabbladen hieronder leest u meer.

Terug

Flexibel werken in een nieuwe omgeving

In 2014 was de SNN-organisatie volop in beweging. Zo hebben we een grote digitaliseringsslag doorgevoerd, zijn we verhuisd naar een nieuw pand en is Het Nieuwe Werken (HNW) volledig omarmd.

Ter voorbereiding op de verhuizing en ter ondersteuning in het opruimen, ordenen en digitaliseren van ons werk hebben alle collega’s de training CiEP (Change into Excellent Performance) gevolgd. CiEP richt zich op 'on the job' trainen en coachen in bewust en effectief werken, waardoor structuur en overzicht ontstaat.

Een nieuw onderkomen, in lijn met de filosofie van het HNW (plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen werken), hebben we gevonden aan de Leonard Springerlaan in Groningen. Vanaf juli zitten we in het pand waarin de Kamer van Koophandel en het Ondernemersplein gevestigd zijn. Van eigen kantoren en vaste werkplekken naar open werkruimtes en flexibel werken. Van eigen kasten naar meer digitaal werken en een centrale plek voor onze spullen. Het kantoor is een ontmoetingsplek waar samenwerken en kennisdelen vanzelfsprekend is. Je kunt zelf een werkplek uitkiezen, passend bij de aard van het werk (koffietafel, open werkruimte, vergaderruimte, concentratieruimte, projecttafel).

In september hebben we de opening van onze nieuwe locatie, na de succesvolle veranderingen, dan ook met veel plezier en trots samen met alle collega’s georganiseerd en gehost.
Het Nieuwe Werken is een continu proces dat we ook na 2014 zullen voortzetten.

Terug

SNN: jong en flexibel

Een middelgrote organisatie, jong, efficiënt en flexibel

Eind 2014 waren er 76 mensen (70,4 fte) werkzaam bij het SNN. De lichte stijging ten opzichte van 2013 (68,2 fte) kan met name worden verklaard door het toegenomen aantal regelingen voor particulieren dat wordt uitgevoerd. De gemiddelde leeftijd van de werknemers is 38 jaar. Dit is ruim lager dan de gemiddelde leeftijd bij overheidsorganisaties van 43,7 jaar.

Het SNN vindt het belangrijk om de continuïteit te waarborgen en de kennis van de medewerkers te behouden. De trend van de afgelopen jaren, om personeel langer te binden, heeft zich in 2014 dan ook voortgezet. Dit zorgt ervoor dat de uitvoering van de werkzaamheden zo efficiënt en effectief mogelijk plaatsvindt.

In 2014 zijn de twee losse afdelingen Programma’s en Regelingen samengevoegd tot één afdeling:  Dienstverlening. Dit leidt tot een bredere inzetbaarheid van medewerkers en daarmee tot meer flexibiliteit. Tevens worden de doorstroommogelijkheden hiermee vergroot. Dit draagt ook bij aan de binding van medewerkers aan de organisatie.

Benieuwd wie er allemaal bij het SNN werken? Bekijk ons smoelenboek op de SNN-website. Hier staat per afdeling wie wat doet binnen het SNN.

Terug

Innovatieve werkprocessen voor een beter resultaat

Om het bedrijfsresultaat van het SNN te verbeteren is in 2014 gebruik gemaakt van verschillende innovatieve werkmethoden. Middels de Scrum methode is de voorbereiding van het nieuwe EFRO-programma in goede banen geleid en met behulp van de Lean Six Sigma methode is het aanvraagproces van de Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 (NIOF2013) aangepakt.

Collega's zijn enthousiast over de nieuwe werkmethoden:

Joep Hoveling over Scrum: “Met het projectteam hebben we gezamenlijk alle activiteiten geïdentificeerd, geprioriteerd en in de tijd geplaatst en daarbij rekening gehouden met alle stakeholders. De betrokkenheid van de teamleden en ook het plezier om met een project bezig te zijn nemen door het gebruik van Scrum toe. De voorbereiding op de OP EFRO Tender Valorisatie 2015 is mede door Scrum goed verlopen.”

Paul Drent over Lean Six Sigma: “Door het gebruik van Lean Six Sigma konden we verspillingen in het aanvraagproces van de NIOF2013 goed in kaart brengen en analyseren. Naar aanleiding van de analyse hebben we verschillende verbeteracties voorgesteld. Deze verbeteringen hebben ertoe geleid dat de doorlooptijd is gehalveerd en de behandeltijd met 30% is afgenomen. Lean Six Sigma willen we meer toepassen binnen het SNN om bij te dragen aan continue verbetering."

'De verbeteringen hebben er toe geleid dat de doorlooptijd is gehalveerd en de behandeltijd met 30% is afgenomen.'

Fit voor
de toekomst

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) faciliteert, stimuleert en verbindt partijen in Noord-Nederland om hun ambities gericht op innovatieve, duurzame en inclusieve groei van Noord-Nederland te realiseren. Hoe gaan we dit in de toekomst nog beter doen? Waar richten we ons op in 2015 en daarna?

Lees verder
Terug

Het SNN blijft in beweging

Het SNN richt zich op continue verbetering van zijn dienstverlening. In 2014 ingezette trajecten zoals de vermindering van de controledruk, het vernieuwen van werkprocessen en Het Nieuwe Werken zetten we onverminderd door. Met 123subsidie.nl maken we subsidiemogelijkheden voor ondernemers snel, laagdrempelig en gratis toegankelijk. We streven ernaar om de beste managementautoriteit van Europa te worden. Daarom spelen wij nu al in op de grotere rol die vanuit Europa aan de regio’s wordt toegedicht wanneer het gaat om de programmering van Europese subsidies. Met de Noordelijke Innovatieagenda (RIS3) zetten het SNN en de noordelijke partners hierin een eerste belangrijke stap.

Het nieuwe EFRO-subsidieprogramma is een van de programma’s waarmee we uitvoering geven aan de Noordelijke Innovatieagenda (RIS3). Begin 2015 gaat het EFRO van start met een tender gericht op valorisatie. Anders dan in eerdere programmaperiodes beoordeelt een onafhankelijke deskundigencommissie de projecten die worden ingediend. De deskundigen - uit het bedrijfsleven en de kennisinstellingen – kennen het veld en (her)kennen potentie. Voorzitter van de Deskundigencommissie Anne Jan Zwart: "Wij gaan letten op innovatie, marktpotentie en duurzaamheid. Wij vinden het belangrijk dat de beste noordelijke projecten in aanmerking komen voor subsidie.”

Om als Noord-Nederland topprestaties te kunnen (blijven) leveren, verbeteren we de monitoring van Haagse en Brusselse ontwikkelingen en delen we deze met de regio. In een meer genetwerkte opstelling met publieke en private spelers maken we werk van de belangenbehartiging van Noord-Nederland. We ondersteunen en coördineren de samenwerking in Noord-Nederland en daar waar nodig jagen we deze aan.

Kortom, het SNN blijft in beweging.

'Wij vinden het belangrijk dat de beste noordelijke projecten in aanmerking komen voor subsidie'
SNN
Lees verder op de website van SNN
@HetSNN
Volg SNN op Twitter
Aanmelden
Uw project in ons jaarverslag 2015?
123subsidie.nl
In 3 stappen naar subsidie
LinkedIn
Volg SNN op LinkedIN
Nieuwsbrief...
... van SNN. Schrijf u in en blijf geïnformeerd
OP 2014
Lees het jaarverslag 2014 Operationeel Programma
Jaarrekening
Bekijk de jaarrekening 2014
00
00
Samenwerkingsverband Noord-Nederland